Pink October sa Yeumbeul ang maternity sa North Yeumbeul nakig-away batok sa cancer - VIDEO

Kini nga video unang gipakita https://www.youtube.com/watch?v=1IH7EwA9aFk